Bloghttp://ivanakuzmova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskZnalostná ekonomika (ivanakuzmova)Znalostná ekonomika je ekonomika, v ktorej zohráva prioritnú úlohu schopnosť ekonomických subjektov zhodnotiť svoj "kapitál znalostí", t.j. vytváranie pridanej hodnoty vďaka zužitkovaniu spoločne získaných vedomostí a skúseností a ich ďalšie rozvíjanie a výmena s ostatnými.Nové vedecké poznatky sa rýchlejšie dostávajú vďaka IKT do ekonomických procesov. Nové materiály, výrobné technológie, príprava a riadenie výrobných procesov zvyšujú na jednej strane požiadavky na vedomosti ľudí, ale na druhej strane zvyšujú efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť vyrobených produktov. Zvyšuje sa podiel pridanej hodnoty do vyrobených produktov, čo je mimoriadne dôležité predovšetkým pre tie krajiny, ktoré neoplývajú bohatstvom materiálnych zdrojov. Vo vyspelých krajinách prispievajú nové “vysoké technológie” (High-tech) 20 – 50 % do ekonomického rastu. Mení sa spôsob finančných transakcií, ale aj spôsob obchodovania. Znalostná ekonomika je tretím stupňom rozvoja spoločnosti. Ľudstvo sa vyvíjalo  od agrárnej spoločnosti k priemyselnej. To, čo momentálne definuje ekonomiku krajiny a zároveň ovplyvňuje aj jej sociálnu úroveň, je schopnosť využívať ľudský potenciál a jeThu, 16 Oct 2008 08:21:30 +0200https://ivanakuzmova.blog.sme.sk/c/168048/Znalostna-ekonomika.html?ref=rss